Avantazhet që ka regjistrimi në ProPunë, si profesionist:

Promovimi yt dhe krijimi i lidhjeve me klientë të rinj

ProPunë do të të dërgojë falas kërkesa të përshtatura për profilin tënd. Nëse të interesojnë, kontakto me ta për detajet e punës. Faqja jonë ueb është e dukshme për të gjithë në Google dhe në motorët e kërkimit. Ti mund të nxjerrësh në pah të gjitha aftësitë e tua nëpërmjet publikimit të punëve të kaluara e vlerësimeve të klientëve dhe të tregosh shërbimet që ofron.

Për gjithçka që ka të bëjë me ty, vendos ti!

Kërkesat që do të marrësh, do t’i përshtaten profilit tënd dhe shërbimeve që ti ofron. Zgjidh se ku dhe kur do të punosh, çfarë kërkesash dhe klientësh të interesojnë. ProPunë është e angazhuar që secili nga profesionistët të jetë i kënaqur! Kjo është arsyeja pse ekipi ynë është gjithnjë i gatshëm të të ndihmojë!

Regjistrimi është falas

Regjistrimi yt dhe kërkesat për punë që do të marrësh, do të jenë falas. Nuk do të ketë kosto të fshehura apo kufizime në asnjë rast. Do të paguash shumë pak, vetëm kur një punë të intereson!

  • Kërkesat për punë janë falas. ProPunë jua dërgon ato me e-mail dhe SMS.
  • Zgjidh punën dhe klientin. Ekipi ynë është kujdesur që të sjellë kërkesën e duhur e më të përshtatshme për ty, por ti nuk ke asnjë detyrim për t’iu përgjigjur çdo kërkese që ne të dërgojmë. Mund t’u përgjigjesh vetëm kërkesave që të interesojnë.
  • • Ne, rimbursojmë: Përgjigjju klientëve me një mesazh, që do të bëjë të njohur punën tënde. Për këtë, do të mjaftojë një pagesë e vogël. Nëse klienti nuk e lexon përgjigjen tënde, do të të rimbursojmë!
  • • Ne, mbrojmë profesionistët :klientët marrin jo më shumë se 4 përgjigje përveç tëndes.Mjafton të zgjidhesh nga një klient dhe do të mund të kompensosh investimin tënd fillestar!