Profile

Noter

( 0 komente )
  • John Cena (Test)
  • Trebisht, Albania
  • *******
  • *******
  • 1999
  • Te gjithe Shqiperine
  • L51329008G
 
 

Shërbimet

  • Noter

Çertifikime

Intervista

Pse keni zgjedhur këtë profesion?

Çfarë ju pëlqen më shumë prej tij?

Cilat janë sipas jush tre tiparet bazë të një profesionisti të mirë?

Cila është ana më e vështirë e profesionit tuaj?

Çfarë vlerësoni më shumë te një klient?

Cila është karakteristika juaj më e mirë si profesionist?