Profile

Stukime dhe lyerje me bojë

( 0 komente )
  • John Cena (Test)
  • Gjirokaster, Albania
  • *******
  • *******
  • 1999
  • Te gjithe Shqiperine
  • Klientët vijnë tek unë
  • Unë shkoj tek klientët
 
 

Shërbimet

  • Suvatim muresh
  • Stukim, lyerje me bojë të mureve të brendshme

Intervista