Profile

Hidraulik

( 0 komente )
  • John Cena (Test)
  • Zvernec Island, Albania
  • *******
  • *******
  • 1999
  • Te gjithe Shqiperine
 
 

Shërbimet

  • Instalim lavamanesh dhe rubinetash

Intervista

Pse keni zgjedhur këtë profesion?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!

Çfarë ju pëlqen më shumë prej tij?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!

Cilat janë sipas jush tre tiparet bazë të një profesionisti të mirë?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!

Cila është ana më e vështirë e profesionit tuaj?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!

Çfarë vlerësoni më shumë te një klient?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!

Cila është karakteristika juaj më e mirë si profesionist?

Numri i karaktereve që mund të mbaj fusha është 50 deri në 2000. Ju lutemi vendosni vlerë të saktë!