Profile

Hidraulik

( 0 komente )
 • sonowo@poly-swarm.com sonowo@poly-swarm.com (sonowo@poly-swarm.com)
 • Lundër 1, Albania
 • *******
 • *******
 • 1999
 • 5
 • 5 Km
 • Klientët vijnë tek unë
 • Unë shkoj tek klientët
 
 

Shërbimet

 • Instalime dhe zëvendësime pajisjesh sanitare
 • Riparim vaske ose dushi

Intervista