Profile

Hidraulik

( 0 komente )
 • Rushit Cankaj (Punime hidraulike )
 • Rruga Kastrioti Durrës
 • *******
 • *******
 • 1999
 • 50 Km
 • Unë shkoj tek klientët
 
 

Shërbimet

 • Instalime dhe zëvendësime pajisjesh sanitare
 • Instalim ose zëvendësim të ngrohësit të bolierit
 • Transformim i vaskës në dush
 • Zhbllokim i shkarkimit
 • Riparim tubash
 • Instalim ose zëvendësim të vaskës ose dushit
 • Riparim kaldaje
 • Mirëmbajtje dhe kontroll i bolierit
 • Instalim ose zëvendësim kaldaje
 • Zhvendosje të lidhjeve hidraulike
 • Riparimi i rrjedhjeve të ujit
 • Hidraulik
 • Riparim pajisjesh hidrosanitare
 • Valvulat termostatike
 • Mirëmbajtje ose kontroll i kaldajës
 • Instalim lavamanesh dhe rubinetash
 • Instalim tubash
 • Riparim vaske ose dushi
 • Mirëmbajtje dhe riparim kaloriferi
 • Instalim kaloriferi

Intervista