Profile

Hidraulik, Stukime dhe lyerje me bojë, Tapiceri, punime lëkure dhe tenda

( 0 komente )
 • Keidi Onuzi (Keidi)
 • Tirana
 • *******
 • *******
 • 1996
 • 5
 • Te gjithe Shqiperine
 • Klientët vijnë tek unë
 • Unë shkoj tek klientët
 
 

Shërbimet

 • Instalime dhe zëvendësime pajisjesh sanitare
 • Riparim vaske ose dushi
 • Instalim lavamanesh dhe rubinetash
 • Riparim pajisjesh hidrosanitare
 • Zhvendosje të lidhjeve hidraulike
 • Instalim ose zëvendësim kaldaje
 • Suvatim muresh
 • Stukim, lyerje me bojë të mureve të brendshme
 • Stukime dhe lyerje e jashtme
 • Shtrim moketi
 • Riparim dhe zëvendësim moketi
 • Ribërje dhe riparim divanesh e sediljesh lëkure
 • Larje moketi

Intervista