Profile

Hidraulik

( 0 komente )
 • John Cena (Test)
 • Divjakë, Albania
 • *******
 • *******
 • 1999
 • 5
 • 10 Km
 • L51329008G
 • Klientët vijnë tek unë
 • Unë shkoj tek klientët
 • Online
 
 

Shërbimet

 • Instalime dhe zëvendësime pajisjesh sanitare
 • Riparim vaske ose dushi

Intervista

Pse keni zgjedhur këtë profesion?

Çfarë ju pëlqen më shumë prej tij?

Cilat janë sipas jush tre tiparet bazë të një profesionisti të mirë?

Cila është ana më e vështirë e profesionit tuaj?

Çfarë vlerësoni më shumë te një klient?

Cila është karakteristika juaj më e mirë si profesionist?